Mine mærkesager


Vi skal videre med Herning Kommune – fra et rigtig flot afsæt

Herning Kommune er kendt for at være en dynamisk kommune, hvor vi tør tænke nyt, stort og anderledes. Mange gode ideer kommer fra kommunens borgere, der engagerer sig i områdets udvikling. Jeg vil være lydhør og opmærksom på nye ønsker og ideer ved inddrage og involvere borgere med forskellig indsigt, holdninger og erfaringer.  Jeg tror på, at de store mål bedst indfries gennem fællesskab. Vi når simpelthen længst, når vi løfter i flok. Herning skal fortsat være kendt for vores store mod og stærke handlekraft. Og når vi skal videre, håber jeg, at alle vil være med.

Flere muligheder for uddannelse i Herning

Vi skal styrke Hernings position som uddannelsesby. Det skal vi gøre ved både at udvide og fastholde den brede vifte af uddannelsesmuligheder vi har i Herning. Samtidig skal vi i et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommune sikre et godt studiemiljø i byen og adgang til ungdomsboliger. Flere uddannelser vil tiltrække flere unge. Det giver liv til byen og bidrager til øget bosætning og adgang til kvalificeret arbejdskraft for erhvervslivet. 

Et stærkt erhvervsklima er grundlaget for mere velfærd

Et stærkt erhvervsliv er grundlaget for, at vi har råd til velfærd. Derfor skal vi styrke samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv for at forbedre erhvervsklimaet i Herning Kommune. Vi har tradition for at være en dynamisk kommune med mod og handlekraft til videre udvikling. Et sted hvor trådene knyttes og hvor alle muligheder er åbne. Det handler om tillid, dialog og samarbejde.  Vi skal aktivt kæmpe for at vores virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

Vi skal løfte børn og unges trivsel og læring

Vi ønsker at give alle vores børn og unge den bedste start på livet. Børn skal opleve et trygt og sammenhængende børneliv med stærke fællesskaber. Der skal tages hensyn til den enkelte, så vi sikrer børn og unges trivsel og læring. Det skal ske gennem nærhed, faglighed og forebyggelse.  

 I skyggen af coronaen skylder vi vores børn og unge at gøre en særlig indsats for at styrke deres trivsel og indhente huller i deres skolegang. Vi skal gøre os umage for at skabe de bedste rammer med høj faglighed og kvalitet i dagtilbud og folkeskolen. Det handler ikke kun om bedre normeringer, men også om faglig kvalitet og gode fysiske rammer. 

Vi skal hjælpe udsatte børn og deres familier ved at arbejde forebyggende og ved at sætte ind med den rette indsats på den rette tid. Forældre, familie og netværk skal så vidt muligt inddrages i løsningerne omkring deres børn. 

En værdig og tryg alderdom

Det skal være godt og trygt at blive ældre i Herning kommune. Vores ældre borgere skal have gode muligheder for at leve det liv de ønsker. De skal behandles med værdighed og respekt, og sikres den nødvendige pleje, når de har brug for hjælp fra Herning Kommune.  Vi skal understøtte tiltag der forebygger ensomhed ved at genstarte sociale aktiviteter på vores aktivitetscentre efter Corona. De ældre og deres pårørende skal støttes og inddrages i beslutninger der får indflydelse på deres hverdag. Herning skal fortsat være helt i front på demensområdet. Vi skal sikre høj kvalitet og faglig viden, når vi udvider og forbedre vores tilbud til vores demente borgere og deres pårørende.   

Et bredt og varieret kultur- og idrætsliv styrker livskvaliteten 

Herning skal fortsat være kendt for alle de alsidige kulturoplevelser, som vi gennem de seneste mange år har skabt et stærkt grundlag for. Messecenter Herning er et kulturelt fyrtårn, som vi skal værne om, så vi fortsat kan invitere gæster fra nær og fjern til både små og store events. Samtidig må vi ikke overse alle de muligheder, vi har for oplevelser i vores helt almindelige og stærke hverdag gennem foreninger, kulturinstitutioner, i naturen, ved frivilligt arbejde og meget mere. Tilbud vi skal understøtte og dyrke, da det giver indhold i vores hverdag. Det styrker vores sundhed og vores fællesskaber. For mig er også hverdagen stærk og vigtig.

Vi skal tage medansvar for fremtiden

Det handler om bæredygtighed, forebyggelse og nytænkning. Med udgangspunkt i FN’s verdensmål skal vi tage medansvar for en bæredygtig udvikling, der skal forankres i et samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune. Det handler om grøn vækst, stærke lokalsamfund, kvalitet i uddannelse, social ansvarlighed, ligestilling, partnerskaber og meget mere. Vi er kommet godt i gang med etableringen af Bæredygtig Herning, men vi er kun lige begyndt. Ambitionsniveauet skal være højt, og Herning Kommune skal gå i front i den grønne omstilling. 

En kommune i balance

Herning by er kommunens naturlige centrum, og den skal fortsat være en levende, dynamisk og attraktiv by. På den gamle sygehusgrund opstår en helt ny bydel i hjertet af Herning. Og rundt om det grønne bælte, der omgiver Herning, er der nye muligheder for bosætning, erhvervsliv og fællesskaber. Vi skal fortsat udvikle og værne om vores velfungerende lokalområder i både centerbyer, forstæder og landsbyer, så vi sikrer en sund balance mellem land og by, hvor ingen skal føle sig glemt.